"The SRM e-tendering will not be available to MCGM users from 9:00 P.M. to 7 A.M." **
  महापालिकेचा इतिहास  
 
 
 

प्रथम ब्रीटीशांच्या ताब्यात असलेले बॉम्बे 1661 मध्ये इंग्लंडचे राजे चार्ल्स दुसरा यांना पोर्तुगीजची राणी इंन्फंटा कॅथरीन डी ब्रॅगांजा हिच्यासोबत विवाह झाल्याबद्दल आंदण म्हणून देण्यात आले होते. देशाच्या ऐतिहासिक स्वातंत्र्य चळवळीचा जन्म येथे झाला.काही महत्वाच्या ऐतिहासिक घटना जसे 1942 मधील गांधीजींचा ‘भारत छोडो’ चा नारा, १८८५ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसचा जन्म ह्या बॉम्बेमध्येच झाल्या. अश्या अनेक घटनांचा फायदा देशातील स्वातंत्र्य चळवळीला व अप्रत्यक्षपणे ब्रीटीश राजवट अस्ताला नेण्यास झाला.
महाराष्ट्र अधिनियम, 1996 च्या बावीस कलमांतर्गत महानगरपालिकेचा दिनांक 12ऑगस्ट 1996 चा ठराव क्र. 512 अन्वये ‘बॉम्बे’ चे ‘मुंबई’ हे नाव बदलण्यात आले.
ब्रीटीश राजवटीच्या कालावधीमध्ये बॉम्बे हळुहळू जागतिक कीर्तीचे महानगर म्हणून विकसित होत गेले. जनगणना 2001 नुसार, आज, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे क्षेत्र 480.24 कि.मी. असून 1,19,14,378 तकी लोकसंख्या समावलेली आहे. हे महानगर भारताचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि शासकीय महसूल गोळा करणा-यांपैकी एक गणला जात असून शिक्षण, शास्त्रीय आणि तंत्रज्ञान संशोधनामधील महत्वाचे केंद्र बनले आहे.
ब्रीटीश राजवटीअंतर्गत स्थानिक स्वराज्याचा पध्दतीचा विकास लवकर झाल्यामुळे मुंबईची सर्वात्मक वृध्दी झाली हेदेखील समर्पक बाब आहे.


बृ.मुं.म.न.पा.चे अध्यक्ष आणि महापौरांची यादी.
ऐतिहासिक महत्वाची घटना

 

 
 
 

संकेतस्थळ मार्गदर्शिका | संपर्क | गोपनियता | डिस्क्लेमर
Technical support by ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed in 1024x768 resolution using Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 2 and higher. In other browser the view may look distorted."