"The SRM e-tendering will not be available to MCGM users from 9:00 P.M. to 7 A.M."
  विभाग "म / पूर्व"  
 
 
 

"“एम/पूर्व” "विभागात एक नजर

1.पत्ता‘एम/पू’ विभाग कार्यालय इमारत,
शरदभाऊ आचार्य मार्ग, नटराज सिनेमाजवळ,
चेंबुर, मुंबई- 400 071.
2.क्षेत्रफळ32. 50 चौ.कि.मी
3.सीमा
पूर्वठाणे खाडी
पश्चिमरामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, आर.सी.एफ कॉलनी,
सी.जी. मार्ग, पांजरापेळ जंक्श्न, डब्लू.टी. पाटील मार्ग,
सेंट्रल रेल्वे, सुभाष नगर नाला
उत्तरअरबी समुद्र
दक्षिणठाणे खाडी
4.

लोकसंख्या

6,74,850

5.रेल्वे स्थानक
 1. गोवंडी
 2. मानखुर्द
6.बेस्ट आगार
 1. शिवाजी नगर
 2. गोवंडी
 3. तुर्भे
7.पोलिस स्थानक
 1. शिवाजी नगर
 2. तुर्भे
 3. आर.सी.एफ
 4. देवनार
8.महानगरपालिका रुग्णालये
 1. शताब्दी रुग्णालय
9.महानगरपालिका प्रसूतिगृहे
 1. चिता कँप प्रसूति गृह
 2. देवनार प्रसूति गृह
10.महानगरपलिका दवाखाने
 1. अयोध्या नगर
 2. चिता कँप
 3. देवनार कॉलनी
 4. गव्हाणपाडा
11.महानगरपालिका आरोग्य केंद्रे
 1. अयोध्या नगर
 2. बैंगणवाडी
 3. शताब्दी
 4. चिता कँप
 5. देवनार कॉलनी
 6. लोटस कॉलनी
 7. मानखुर्द
 8. निमोणीबाग
 9. शिवाजी नगर
12.खाजगी रुग्णालये आणि सुश्रुषा गृहे
 1. खाजगी रुग्णालये - 2
  1. अ) आर सी एफ
  2. ब) बी.ए.आर.सी.
 2. खाजगी सुश्रुषा रुग्णालयः 34
13.स्मशाने
 1. देवनार स्मशानभूमी
 2. चिता कँप स्मशानभूमी
 3. देवनार पाडा हिंदु स्मशानभूमी (नियोजित)
 4. रफीक नगर संयुक्त स्मशानभूमी (नियोजित)
14.नगरसेवकांची संख्या

1

129

श्री. सुरेश पाटील

लोटस कॉलनी गोवंडी

9869774259

20323560

2

130

श्रीमती अंजुम फातीमा अस्लम

शिवाजी नबर क्र. 1, गोवंडी

9969472684

64527512

3

131

श्रीमती शेख नुरजहां

शिवाजी नबर क्र. 2, गोवंडी

9224435033

9892719085

4

132

श्रीमती शेख अस्मा अहमद बादशहा

शिवाजी नबर गोवंडी

9821158911

9821719930

25501135

5

133

श्री. चौधरी फजलु रेहमान

बैगणवाडी, गोवंडी

9920495313

9323375500

6

134

श्रीमती निर्मलादेवी सिंग

मानखुर्द गाव

9867497544

7

135

श्री. शेख मोहम्मद फारुख

चिता कँप, तुर्भे

9833298835

8

136

श्री. राहूल शेवाळे

अनुशक्ती नगर, तुर्भे

9869029537

25570044

9

137

श्री. विठ्ठल लोकरे

नवीन गौतम नगर

9892255421
25583998

10

138

श्रीमती सुजाता वाघमारे

देवनार, कत्तलखाना

9869150395

25586776

11

139

श्री शशिकांत पाटील

देवनार गाव

9892165155
25500256

12

140

श्री देवीदास बोरसे

आर सी एफ टाउनशीप

9869212297
25548758

13

141

श्रीमती रुक्मीणी खरटमोल

आदर्शा नगर, अनिक गाव

9820483654
25542098

15.आमदारांची संख्या
 1. श्री. युसुफ अब्राहानी
  भ्रमणध्वनी-9821578699
  कार्यालय-25559686
16.खासदारांची संख्या
 1. श्री. गुरुदास कामत
  भ्रमणध्वनी-9820062727
  कार्यालय-22621114
17.

रस्ते:मोठे
लहान

32
183

18.मोठे नाले

1

राहुल नगर

2

अयोध्या नगर

3

प्रयाग नगर

4

गव्हाणपाडा

5

जी.एम.लिंक रोड, व्ही.एल.टी नाल्याजवळ

6

गायकवाडनगर

7

देवनार

8

डेमोग्राफीक नाला

9

टेल्कॉम

10

नॅड

11

चिल्ड्रन एड

12

पीएमजीपी

13

मानखुर्द

19.छोटया नाल्यांची संख्या48Nos
20.रस्त्याचे बाजूने पजवा(किमी)120 कि.मी.
21.दररोज कच-याची निर्मिती (टन)322 मे.ट
22गाळ डेब्रिजची निर्मिती45 मे.ट.

 

 
 
 

संकेतस्थळ मार्गदर्शिका | संपर्क | गोपनियता | डिस्क्लेमर
Technical support by ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed in 1024x768 resolution using Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 2 and higher. In other browser the view may look distorted."