"The SRM e-tendering will not be available to MCGM users from 9:00 P.M. to 7 A.M."
  Councillors  
 
 
 
 
प्रभाग क्रमांक नाव पत्ता पक्ष
1म्हात्रे शितल अशोक
Mhatre Sheetal Ashok
602, झेड गार्डन नं.1, योगीनगर जंक्शन, ठाकूर पाखाडी, एक्सर रोड, बोरिवली (प), मुंबई-400 091. भारतीय रष्ट्रीय काँग्रेस
2भालचंद्र चिंतामण म्हात्रे
Bhalchandra Chintaman Mhatre
मालीबाईसदन, रामचंद्र पावसकर रोड, दहिसर गावठण, पश्चिम, मुंबई-400 068. शिवसेना
3चौबे राजेन्द्रप्रसाद ब्रीजभूषण
Choube Rajendraprasad Brijbhushan
ए-102, विंडसर को.ऑ.हा.सो., शिव वल्लभ रोड, अशोकवनजवळ, दहिसर (पूर्व), मुंबई-400 068. भारतीय रष्ट्रीय काँग्रेस
4भगत भावना भालचंद
Bhagat Bhavna Bhalchandra
डॉमनिक चाळ (लुईझा चाळ), रुम नं.2, चाळ नं.1, संत नामदेव महाराज मार्ग, वाघदेवी नगर, दहिसर (पूर्व), मुंबई-400 068. शिवसेना
5पाटेकर सुजाता उदेश
Patekar Sujata Udesh
302, गंगा रिव्हर पार्क, शिव वल्लभ क्रॉस रोड, रावळपाडा, दहिसर(पूर्व), मुंबई -400068 शिवसेना
6 प्रकाश कृष्णा कारकर
Prakash Krishna Karkar
विश्वास पाठारे चाळ, ओवरीपाडा, दहिसर (पूर्व), मुंबई-400 068. शिवसेना
7डॉ. शुभा उमेश राऊळ
Dr.Shubha Umesh Raul
ए-1, अमीराज, दहिसर फाटक जवळ, दहिसर (पूर्व), मुंबई-400 068. शिवसेना
8सदानंद नामदेव सुर्वे
Sadanand Namdev Surve
सी 604, प्रथमेश लिला अष्टविनायक नगर, लो.टि.रोड,बोरीवली (प), मुंबई 91 शिवसेना
9घेडिया विनोद पोपटलाल
Ghediya Vinod Popatlal
सेवाकुंज पालकर मार्ग, बोरीवली (प) भारतीय जनता पार्टी
10भास्कर नामदेव खुरसंगे रु.नं.3, पंचकुटी चाळ, काजूपाडा, बोरीवली (पू), मुंबई 66. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
11रिक्त्त
VACANT
   
12पाटील विनय घनश्याम साईप्रसाद, कस्तुरबा क्रॉस रोड नं,5, बोरीवली (पू), मुंबई 66. भारतीय राष्ट्रीय काँगेस
13रिक्त्त
VACANT
   
14शाह प्रवीण रिकवचंद बी/5, वर्धमान दर्शन, जांभळी गल्ली, एस.व्ही.रोड, बोरीवली (प), मुंबई 92 भारतीय जनता पार्टी
15मिठबावकर मोहन रामचंद्र शलाका रो हाऊस, प्लॉट नं.21, रस्ता क्र. आरएससी 11, गोराई, म्हाडा-1, बोरीवली (प), मुंबई 91 भारतीय जनता पार्टी
16भारती जयवंत केणी सी-101, पद्मालया शिंपोली गांव, बोरीवली (प), मुंबई 92. भारतीय जनता पार्टी
17संध्या विपुल दोशी (सके) नववर्ष सह.गृ.नि.सं.मर्या., प्लॉट नं.58, रु.नं.डी 6, गोराई सेक्टर 1, बोरीवली (प), मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
18गुडेकर शुभदा सुभाष 101, घरकुल, 1ला मजला, आरडीपी 2, से.1, चारकोप, कांदिवली (प.), मुं.67. शिवसेना
19यादव कमलेश 209, ए, गोकूळ अपार्टमेंट, व्रजभूमी कॉम्प्लेक्स, न्यू लिंक रोड, कांदिवली (प.), मुं.67 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
20गिरकर शैलजा विजय बी-511, मधुपूरी अपार्टमेंट, डहाणूकर वाडी, गोखले रोड, कांदिवली (प.), मुं.67 भारतीय जनता पार्टी
21व्यास राजुल निरंजन 60, बालासिनोर सोसायटी, एस.व्ही.रोड, कांदिवली (प.), मुं.67 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
22झा शिवकुमार बासुकीनाथ विठ्ठल सायमन केणी चाळ, नानजीवाडी, बिहारी टेकडी रोड, पोईसर (पूर्व), कांदिवली (पूर्व), मुंबई 400 101 अपक्ष
23सावंत अशोक वासुदेव साईप्रसाद को.ऑ.हौ.सो., बि.क्र.19डी/304, समतानगर, कांदिवली (पूर्व), मुं.101 शिवसेना
24 पुजारे क्षितिजा उमेश रुम नं.3, साईबाबा सोसायटी, सिंग इस्टेट, समता नगर, कांदिवली(पूर्व), मुं.101 शिवसेना
25ठाकूर रमेश सिंह 601, रिसॉर्ट व्हयू, ठाकूर संकूल, कांदिवली (पूर्व), मुं.101 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
26यादव अजंता राजपति जय बजरंग वेल्फेअर सोसायटी, हनुमान नगर, वडारपाडा, कांदिवली (पू),मुं.101 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
27सागर योगेश अमृतलाल 7/8, साई झरोखा, एस.एन.डी.टी.महिला कॉलेज समोर, भाईलाल भाई जव्हेरभाई पटेल मार्ग, मालाड (प),मुं.64 भारतीय जनता पार्टी
28यादव गीता आशिष नागरी निवारा परीषद संकुल, सहनिवास वास्तू, बी/01, गोरेगांव (पूर्व), मुं.65 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
29दिवे रेणूका पांडूरंग ए/111, लक्ष्मण हाऊस, मस्करनिस वाडी, योगाश्रम, एरंगळ, मढ मार्वे रोड, मालाड(प), पो. मढ मुंबई- 61 शिवसेना
30 माद्याळकर सुवर्णा प्रकाश ए-2/64, अस्मिता ज्योति को.ऑप,हौ.सोसा., मार्वे रोड, मालाड (प),मालवणी, मुंबई-400 095. भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
31सिंग जया सतनाम तिवाना बी/6, ओमशांती अपार्टमेंट, एव्हरशाईन नगर, मालाड(प), मुंबई-64 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
32मानकु बलदेवसिंग गुणवंतसिंग 2 मजला, गुरुचरण निवास, लाला लजपतराय मार्ग, मालाड(प), मुंबई-64 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस
33 बारोट रामनारायण अमथाराम 404,अशोका पॅलेस, डायाभाई पटेल रोड, मालाड (पूर्व), मुंबई -400097 भारतीय जनता पार्टी
34घाग वनिता मनोहर 5, मातादीन यादव चाळ, तानाजी नगर, वीर संताजी धनाजी मार्ग,कुरार गांव, मालाड(पु), मुंबई- 97 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
35राठोड भोमसिंग हिरसिंग ऋषभ अपार्टमेंट, अलियावरजंग मार्ग (पूर्व), मालाड (पूर्व), मुंबई-400 097. इंडियन नॅशनल काँग्रेस
36चव्हाण विद्या अजित साई दर्शन, परांजपे स्किम बी/3, हनुमान रोड, विलेपार्ले(पूर्व), मुंबई- 400 057 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
37पाटील सदाशिव दादू सेक्टर ए-2/12, दिंडोशी म.न.पा.वसाहत,जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, गोरेगांव (पूर्व),मुंबई-400 065 शिवसेना
38रावराणे अजित बाळकृष्ण 21, ओम साईनाथ सोसायटी, कोकणी पाडा कुरार व्हिलेज,मालाड (पूर्व) मुंबई-97. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पार्टी
39वारिसे गणपत बाळकृष्ण 1, राधाबाई रासणकर चाळ, कोकणीपाडा, कुरार व्हिलेज मालाड(पू), मुंबई-400097 शिवसेना
40शर्मा ज्ञानमुर्ति रामचंद्र 1सय्यद बाबा चाळ, लतीफ शाह कंपाऊंड,तपोवन समोर,पठाणवाडी,मालाड (पू) मुंबई400 097 भारतीय जनता पार्टी
41शाह दिक्षीता जयेश रु.नं 8, मेटल हाऊस, डाहयाभाई पटेल रोड, मालाड(पूर्व), मुंबई-400 097 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
42पवार सुप्रिया विजय 13/चिंचवली अमर को.ऑप. हा. सोसायटी,एन.बी.क्रॉस रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई-400 064 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
43शेख अस्लम रमझानअली 11, 12 ग्रेस रेसिडेन्सी, खारोडी मार्वे रोड, मालाड(प), मुंबई-95भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
44ग्रेसेस सारीका ऑस्टीन ऑस्टिन ग्रेसेस हाऊस, मार्वे रोड, मालाड (पश्चिम),मुंबई-400 095.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
45विद्या जयप्रकाश ठाकूर
Vidya Jayprakash Thakur
305, दौलत अपार्टमेंट, चिंचवली बंदर रोड, मालाड (प), मुंबई-64.भारतीय जनता पार्टी
46शांताराम सयाजीराव भोसले
Shantaram Sayajirao Bhosale
प्लॅट नं.79/201, परिवार, जयप्रकाश नगर रोड क्र.5, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-63.शिवसेना
47प्रभु सुनिल वामन
Prabhu Sunil Waman
बी-603, अभिषेक यशोधाम जन.अरुणकुमार वैद्य मार्ग, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-63 शिवसेना
48कोलथरकर सुमंगल सुरज
Koltharkar Sumangal Suraj
14ए/101, बिबिसार नगर, वेस्टन हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-65 शिवसेना
49देसाई समिर कमलाकर
Desai Sameer Kamlakar
258/12 जवाहर नगर रोड नं.15, गोरेगाव (प.), मुंबई 400 062. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
50पिल्ले आर. रामचंद्रन
Pillai R. Ramchandran
रु.नं.9, जानकी स्मृती, लोकमान्य टिळक नगर रोड नं.5, गोरेगाव (प.), मुंबई 400 062. भारतीय राष्ट्रीय काँगेस
51शिंदे दिलीप यल्लप्पा
Shinde Dilip Yallappa
76/608, जूने सिध्दार्थ नगर, रस्ता क्र.14, गोरेगाव (प.), मुंबई 400 104. शिवसेना
52दिलिप घनश्याम पटेल
Dilip Ghanshyam Patel
102/2, जवाहर नगर रोड नं.5, गोरेगाव (प.), मुंबई 400 062 भारतीय जनता पार्टी
53सय्यद बरजीना अब्बास
Sayyed Barjina Abbas
रुम नं. 17, 2रा मजला, हाजी कासम बिल्डिंग, गावठण नं. 2, अंधेरी (प), मुंबई - 400 058समाजवादी पार्टी
54पटेल राजुल सुरेश
Patel Rajul Suresh
रु.नं.4, पावलीन बाई चाळ, क्रांती नगर, बेहराम बाग रोड, जोगेश्वरी (प), मुंबई - 400 102 शिवसेना
55फणसे यशोधर पद्माकर
Phanse Yeshodhar Padmakar
"36/649, आझाद नगर क्र.2, विरा देसाई मार्ग, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400 053
शिवसेना
56भानजी छाया चंद्रकांत
Bhanji Chhaya Chandrakant
रमेश हाऊस, डोंगरी गल्ली,वेसावे कोळीवाडा, अंधेरी (प), मुंबई 61. शिवसेना
57पेडणेकर राजू श्रीपाद
Pednekar Raju Shripad
रामाधर चाळ, क्रांती नगर, बेहराम बाग रोड, जोगेश्वरी (प), मुंबई - 400 102. शिवसेना
58कोरगावकर विष्णु वासुदेव
Korgaonkar Vishnu Vasudeo
7, डीमेला कॉम्प्लेक्स, सरोटा पाडा , विरा देसाई मार्ग, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 400 058 शिवसेना
59आंबेरकर देवेंद श्रीधर
Amberkar Devendra Shridhar
12/2, स्वप्नसाकार सोसायटी, मॉडेल टाऊन, जे.पी.रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 53. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
60दिघे ज्योत्सना अभय
Dighe Jyotsna Abhay
6 ब/151,` पुलकीत` न्यु एल.आय.जी. कॉलनी, डी.एन.नगर, अंधेरी (प), मुंबई 400 053 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
61मकवाना खतिजा इस्माईल
Makwana Khatija Ismail
``हवा महल इमारत’, बी-विंग, तिसरा मजला, गावठण गल्ली नं. 1, पोस्ट ऑफिस समोर, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400 058 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
62धोंगडे भारती बाळकृष्ण
Dhongade Bharati Balkrishna
"जुनी अशोक कुंज, वि.स.खाडेकर मार्ग , विले पार्ले (पूर्व), मुंबई 400 057
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
63डिसोझा अडोल्फ व्हिक्टर
D’Souza Adolf Victor
22, शांती भवन, गांधी ग्राम रोड, जुहू, मुंबई - 400 049. अपक्ष
64बारूदगर अजीज अब्दुलकरीम
Barudgar Ajij Abdul Karim
जी 2/3, रिझवी नगर, एस.व्ही.रोड, सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई 400 054. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
65सिरोया जयंती जिवाभाई
Siroya Jayanti Jivabhai
73, बाजीप्रभू देशपांडे मार्ग, जुनी पोलिस लाईन, विलेपार्ले (प), मुंबई - 400 056. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
66 उज्वला श्रीकृष्ण मोडक
Ujwala Shrikrushna Modak
सी,309, समर्थ सोसायटी, समर्थनगर, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई 60 भारतीय जनता पार्टी
67रिक्त्त
VACANT
   
68रविंद्र दत्ताराम वायकर
Ravindra Dattaram Waikar
अ - 5/18, ग्रिन फिल्ड, जोगेश्वरी - विक्रोळी जोड रस्ता, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093 शिवसेना
69शैलेश दत्ताराम परब
Shailesh Dattaram Parab
14, दवे चाळ, कांतीलाल कंपाऊंड, जिजामाता मार्ग, अंधेरी (पूर्व ) मुं. 400 093 शिवसेना
70शेख साबीराबी हसन
Shaikh Sabirabi Hasan
झुला मैदान, रियाज हॉटेल गल्ली, रेहमान चाळ, कुलाबा फ्लॉट, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई 400 060. .भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
71पावसकर रूपाली रमेश
Pawaskar Rupali Ramesh
ए - 2 ,कोटेश्वरनगर को.ऑप हौ.सो. जीवा महाले रोड अंधेरी (पूर्व), मुबई - 400 093 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
72लटके रमेश कोंडीराम
Latke Ramesh Kondiram
401, सिध्दीविनायक अपार्टमेंट, गणेश मंदिर, सर एम् व्ही रोड, अंधेरी (पूर्व), 'मुंबई -400 069 शिवसेना
73डायस क्लाईव्ह जॉर्ज
Dias Clive George
डायस हाऊस, कोंडीविटा व्हिलेज, रामकृष्ण मंदिर रोड, 'अंधरी (पूर्व), मुंबई 400 093 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
74रोशन भास्कर दुदवडकर
Roshan Bhaskar Dudwadkar
4/7 ब्लॉसम को.ऑ.हौ.सो, मिलिटरी रोड, मरोळ, अंधेरी (पू ) मु .59 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
75कमलेश केदारनाथ राय
Kamlesh Kedarnath Rai
राय निवास, मरोळ मिलिटरी डी.पी.रोड, मरोळ, अंधरी (पूर्व), मुंबई 59 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
76रिक्त्त
VACANT
   
77नितिन बंडोपंत सलाग्रे
Nitin Bandopant Salagre
सुरजबेन कंपाऊंड, तेजपाल स्कीम रोड नं.1 व 2, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई - 400 057 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
78मनोहर गंगाराम पांचाळ
Manohar Gangaram Panchal
104, साईप्रसाद, 7/अ, साईनगर, ना.सी.फडके मार्ग, अंधेरी (प़ूर्व), मुंबई - 400 069 शिवसेना
79शशिकांत गोविंद पाटकर
Sashikant Govind Patkar
प्लॅट नं.7, युनायटेड (14),को.ऑप.हॉ.सो. 2रा मजला, सहार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 069. शिवसेना
80चंद्रकांत सीताराम पवार
Chandrakant Sitaram Pawar
4, रामवाडी, महंतरोड, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई 400 057 भारतीय जनता पार्टी
81 व्यास धर्मेश कृष्णकांत
Vyas Dharmesh Krishnakant
माणिक विला दत्त मंदीर रोड, वाकोला पाईप लाईन, सांताक्रुझ (पू), मुंबई 400 055. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
82 घाग बळीराम भिकू
Ghag Baliram Bhiku
तरुण मराठा मित्र मंडळ, वाघरीवाडा, दत्त मंदिर रोड, वाकोला पाईप लाईन, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई 400 055. शिवसेना
83 पोतनीस संजय गोविंद
Potnis Sanjay Govind
20, शांती सदन, यशवंत नगर, लेन, वाकोला, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई 400 055. शिवसेना
84तेरातील एलिस जॉनसन
Teratil Alis Johnson
बी/33/129, सुंदर नगर, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई 400 098. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
85 यादव लालजी रामकिशोर
Yadav Lalji Ramkishor
81 राजीव नगर, सखाराम बुवा पाटील मार्ग, गझधर बांध, सांताक्रुझ (प), मुंबई 400 054. समाजवादी पार्टी
86रिक्त्त
VACANT
   
87 पारकर कृष्णा धोंडू
Parkar Krishna Dhondu
4, कलावती भुवन, शांतीलाल कंपाऊंड, जवाहर नगर, खार (पूर्व), मुंबई 400 055. भारतीय जनता पार्टी
88म्हसकर सुजाता सुदाम
Mhaskar Sujata Sudam
शांताराम भट चाळ, जयप्रकाश रोड, खार (पूर्व), मुंबई 400 051. शिवसेना
89 सावंत प्रकाश वसंत
Sawant Prakash Vasant
इमारत क्र.55/2540, महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड वसाहत, गांधी नगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 400 051. शिवसेना
90 चोणकर मनमोहन सूर्यकांत
Chonkar Manmohan Suryakant
9/310, निर्मल नगर, वांदे (पूर्व), मुंबई 400 051. शिवसेना
91 शेख मोहम्मद हुसेन
Shaikh Mohammad Husein
के ब्लॉक, मोमीन बिल्डींग, तळमजला, खो.क्र.4 व 5, अहमद जकेरीया नगर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 400 051. समाजवादी पार्टी
92लोकेगांवकर मोहन विठोबा
Shri Mohan Vithoba Lokegaokar
सोहनसिंग चाळ, खोतवाडी, टी.पी.एस.6वा रस्ता, सांताक्रुझ (प), मुंबई 400 054. शिवसेना
93आशिष बाबाजी शेलार
Ashish Babaji Shelar
601/602, हायलॅण्ड कोर्ट, नारायण डाह्याभाई उमरशी मार्ग (बझार रोड), वांद्रे(प), मुंबई 400 050. भारतीय जनता पार्टी
94 चावरी विलास सिताराम
Shri Chawari Vilas Sitaram
घर क्रमांक 21, वारीन पाडा, खार दांडा, खार (प), मुंबई 400 052. अपक्ष
95रॉड्रीक्स कविता हार्वे
Smt. Rodriques Kavita Harve
6बी, पॉल हाऊस रुम नं.5, पहिला माळा, 24/ए, रानवर वारोडा रोड, वांद्रे (प), मुंबई 400 050. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
96 झकेरिया आसीफ अहमद
Shri Zakeria Aasif Ahmad
झकेरिया बिल्डिंग, 97, प्रो.अल्मेडा रोड, वांद्रे (प), मुंबई 400 050. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
97 खान रहेबर सिराज (राजा)
Shri Khan Rahebar Siraj (Raja)
फातीमा मंझिल, 1ला मजला, 83, ई बाजार रस्ता, वांद्रे (प), मुंबई 400 050. अपक्ष
98 म्हस्के विश्वनाथ शंकर हनुमानपाडा, मराठी शाळेमागे, मुलुंड कॉलनी, मुलुंड (प), मुंबई 82. भारतीय जनता पार्टी
99 कोटक मनोज किशोरभाई 103, साई संतोष अपार्टमेंट, सरोजिनी नायडु रोड, मुलुंड (प), मुंबई 80. भारतीय जनता पार्टी
100 वैती ज्योती महेंद्र103, गोकुळ बिल्डिंग, वृंदावनधाम समोर, गव्हाणपाडा, मुलुंड (पूर्व), मुंबई-81. शिवसेना
101प्रभाकर तुकाराम शिंदे 9, वसंत निवास, केसरबाग, गोपालकृष्ण गोखले मार्ग, मुलुंड (पूर्व), मुंबई 81. शिवसेना
102अमिता दिपक शाह 14/मध्यम व्हिला, जवाहरलाल नेहरु रोड, मुलुंड (प), मुंबई 80.भारतीय जनता पार्टी
103सोखी अवतारकौर सेवासिंग एच 5, मॉडल टाऊन, गेट नं.1, बी.आर.रोड, मुलुंड (प), मुंबई 80. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
104कोपरकर सुरेश हरिश्चंद्र
Koparkar Suresh Harishchandra
हरिस्मृती कोपरकर हाऊस, भांडूपगांव, भांडूप (पु), मुं.42 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
105पाटील संगिता गोपीनाथ
Patil Sangita Gopinath
साईसदन, रु.नं.5, एम. डी. केणी मार्ग, मिश्रानगर, भांडूप गांव (पू), शिवाई विद्यामंदीर जवळ, भांडूप(पू), मुं.42 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
106शिंदे सुरेश आत्माराम
Shinde Suresh Atmaram
बी/1, स्वामी चाळ, शिवाजी नगर, टेंबीपाडा रोड, भांडूप(प), मुं.78 शिवसेना
107कोरगांवकर रमेश गजानन
Korgaonkar Ramesh Gajanan
1/8, रेडीज चाळ , शिवाजी नगर, टेंबीपाडा रोड, भांडूप (प), मुं.78 शिवसेना
108दळवी स्नेहलता मनोहर
Dalvi Snehalata Manohar
2/25, सह्याद्री गृहनिर्माण संस्था, एकता इस्टेट, सह्याद्री नगर, भांडूप(प), मुं.78 शिवसेना
109कराडकर काशिनाथ (राजाभाऊ) दामोजी
Karadkar Kashinath (Rajabhau) Damoji
2, गंगावती निवास, लालबहादूर शास्त्री मार्ग, कॅनरा बँकेच्या समोर, भांडूप (प), मुं.78 101/बी, प्रसाद अपा. कॉसमॉस शाळे समोर, जनता मार्केट, सुभाष रोड, भांडूप (प), मुं.78 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
110पिसाळ भारती धनंजय
Pisal Bharati Dhananjay
47/11, आकाश अपार्टमेंट, दातार कॉलनी, शिवमंदिर पथ, भांडूप (पू), मुंबई 42 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
111पाटील मिनाक्षी अशोक
Patil Minakshi Ashok
6, पाटील कंपाऊंड, क्वारी रोड, भांडूप (प.), मुंबई-78 शिवसेना
112सांगळे मंगेश एकनाथ
Sangle Mangesh Eknath
इमारत कमांक 254/10064, कन्नमवार नगर-2, विक्रोळी (पूर्व), मुंबई-83 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
113गोरुले तावजी सहदेव
Gorule Tawaji Sahadev
3/10, नवजीवन नगर, गणेश मार्ग, हरियाली व्हिलेज, विक्रोळी (पूर्व) मुंबई-400 083 शिवसेना
114पहुडकर रश्मी रमेश
Pahudkar Rashmi Ramesh
श्रमसाफल्य निवास, इ.क. 36 समोर, कन्नमवार नगर नं.1, विक्रोळी (पूर्व),मुंबई-83 शिवसेना
115शर्मा चारु चंदन
Sharma Charu Chandan
चित्तप्रेम निवास, हनुमान टेकडी, अयप्पा मंदिरजवळ, हरिओम नगर रोड, आय.आय.टी.मेन गेट समोर, पवई, मुंबई-76 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
116दराडे अंजली वसंत
Darade Anjali Vasant
104, मॅरेथोन गॅलॅक्सी 1, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, मुलुंड (प), मुं. 80 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
117 थारळी काशिनाथ विठ्ठल आदर्श गृह संस्था., 984, 3`4, पानवाला चाळ, पार्क साईट, विक्रोळी (प.), मुंबई 400 079. शिवसेना
118 खान हारुन युसुफ 2, सी/201/पवई विहार कॉम्प्लेक्स, पवई, मुंबई 400 076. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
119भोसले सरस्वती गजानन 1/1, शिवगर्जना चाळ, साईनाथ नगर रोड, घाटकोपर (प), मुंबई 400 086. शिवसेना
120कुमार बाबुराव पांडे सी/1, इंद्रदिप सोसायटी, एल.बी.एस. मार्ग, घाटकोपर (प), मुंबई 400 086. शिवसेना
121छेडा प्रविण वेलजी 503/504, लक्ष्मी भवन, साईनाथ नगर, घाटकोपर (प), मुंबई 400 086. भारतीय जनता पार्टी
122शिर्के शुभांगी दशरथ दशरथ शिर्के चाळ नं.1, कॉ.वसंत परब मार्ग, भटवाडी हिल, घाटकोपर (प), मुंबई 400 084. शिवसेना
123मते अश्विनी भरत यशश्री कुटीर, साने गुरुजी नगर, असल्फा व्हिलेज, घाटकोपर (प), मुंबई 400 084 शिवसेना
124शोभा हरिष आशर डी/10/77, चित्तरंजन नगर, राजावाडी, विद्याविहार (पू), मुंबई 400 077. भारतीय जनता पक्ष
125गोलतकर सुरेश शांताराम49/1461, समर्थ सोसायटी, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई 400 075. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
126जाधव राखी हरिश्चंद्रसरस्वती बिल्डिंग, प्लॉट नं.285, रुम नं.3, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई 400 075. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
127भालचंद्र मोतीराम शिरसाटके-2/501, नीलयोग रेसिडेन्सी, गौरीशंकर वाडी क्र.1, पंतनगर, घाटकोपर (पू), मुंबई 400 075. भारतीय जनता पक्ष
128कदम परमेश्वर तुकाराम रु.नं.40, नम्रता को. ऑप. हौ. सो., कामराज नगर, वसंतराव नाईक मार्ग, घाटकोपर (पू), मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
129पाटील सुरेश कृष्णराव
Patil Suresh Krishnarao
आर्चिड, ए/102, जैन मंदिरामागे, गोवंडी, मुंबई-88 अपक्ष
130अंजुम फातिमा असलम
Anjum Fatima Aslam
प्लॉट -1 9/4-10, शिवाजीनगर अपक्ष
131शेख नुरजहॉं रफीक
Shaikh Noorjahan Rafiq
संजय नगर रोड, लाईन-9, रुम नं.-13, बैगनवाडी, गोवंडी-43 समाजवादी पार्टी
132शेख आसमा अहमद बाशाह
Shaikh Aasama Ahmed Bashah
विजयदिप को. ऑप. सो. , ए-विंग, प्लॉट नं.-ए-6, ट्रॉम्बे, मुंबई-88 समाजवादी पार्टी
133चौधरी फजलुर्रहमान सफातुल्लाह
Choudhari Fazlurehman Safatulla
प्लॉट नं.-40, शांतीनगर झोपडपट्टी, बैगनवाडी, मुंबई-43 समाजवादी पार्टी
134सिंह निर्मलादेवी वसंत
Singh Nirmaladevi Vasant
शिवशंकर नगर, रुम.-659 लाल जमनादास मार्ग देवनार, मुंबई-88 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
135शेख मोहम्मद फारुख
Shaikh Mohammed Farooq
डी-सेक्टर, बी-लाईन, रुम नं.-6ए, चिताकँप, अपक्ष
136शेवाळे राहुल रमेश
Shewale Rahul Ramesh
शिवतिर्थ 10 बी / 12/बीएआरसी नवीन मंडाला कॉलनी गेट समार, मुंबई - 88 शिवसेना
137लोकरे विठ्ठल गोविंद
Lokare Vitthal Govind
पीएमजीपी कॉलनी बिं नं 15 ए, खो क्र 481, मानखुर्द , मुंबई - 43 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
138 वाघमारे सुजाता राजेंद्र
Waghmare Sujata Rajendra
चंपाझंटी को ऑप हौ सो नैय्यर बि नं 6 खोली क्र 102, पी एल लोखंडे मार्ग गोवंडी मुंबई - 43 रिपब्लीकन पार्टी ऑप इंडिया (ए)
139पाटील शशिकांत वसंत
Patil Shashikant Vasant
वसंत सदन, बोर्ला, गोवंडी गाव, मुंबई - 88 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
140बोरसे देविदास साहेबराव
Borse Devidas Sahebrao
6/7, इंदिरानगर सोसा. वाशीनाका आर सी मार्ग चेंबूर, मुंबई - 74 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
141खरटमोल रुक्मिणी विठ्ठल
Kharatmol Rukmini Vitthal
ए-19, अशोकनगर, वासीनाका, चेंबूर, मुंबई-74 भारतीय जनता पार्टी
142माहुलकर राजेंद्र जगन्नाथ
Mahulkar Rajendra Jagannath
4 कडू हाऊस, माहुलकर रोड, माहुल गांव, एफ.सी.आय. पोष्ट ऑफिस, आर.सी.मार्ग,चेंबूर, मुंबई-400074 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
143खरात जयश्री दीपक
Kharat Jayashri Deepak
सम्राट अशोक नगर नं.2, नवजीवन सोसायटी समोर, आर.सी.मार्ग, चेंबुर, मुंबई-400074 भारतीय जनता पार्टी
144मिस्त्री किसन राजू
Mistry Kisan Raju
वाडवली गांव, पडवल हाऊस, डॉ. चोईथराम गिडवाणी मार्ग, मुंबई-400074भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
145साबळे गौतम गणपत
Sable Gautam Ganapat
परफेकट लाईम डेपोच्या मागे, सी.एस.टी.रोड, कुर्ला (पूर्व), मुंबई-400024 रिपब्लीकन पार्टी ऑप इंडिया (ए)
146वैकुंठ फातर्पेकर प्रकाश
Vaikuntha Phaterpekar Prakash
प्लॉट नं. 533, 'आपला' -4, 1 ला मजला, 12 वा रस्ता, चेंबुर, मुंबई-400071 शिवसेना
147काते मंगला तुकाराम
Kate Mangala Tukaram
अमर नगर, वामन तुकाराम पाटील मार्ग, चेंबूर, मुंबई -4000 71 शिवसेना
148बनसोडे बाबासाहेब ज्ञानू पंचशील रहिवाशी संघ, मानस बिल्डिंग जवळ, समता चाळ, पी.एल.लोखंडे मार्ग, चेंबूर, मुं.89 रिपब्लीकन पार्टी ऑप इंडिया (ए)
149चौगुले राजीव सुमंत
Chaugule Rajiv Sumant
ई/6, शिवाई सोसायटी, छेडा नगर, चेंबूर, मुंबई-400089 शिवसेना
150पवार शरद शिवकुमार
Pawar Sharad Shivkumar
702 लेक साईड बिल्डिंग ए विंग रहेजा विहार चांदिवली स्टुडीओ समोर चांदिवली रोड पवई तंगवा साकीनाका मुंबई -72 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
151सांगळे चित्रा सोमनाथ
Sangale Chitra Somnath
61/ए टाटा सिंफोनी हाऊसिंग सोसायटी चांदिवली मुंबई -72 शिवसेना
152रिक्त्त
VACANT
   
153शुक्ला हरीश चंदन
Shukla Harish Chandan
योगेश शुक्ला चाळ, ए.जी.लींक रोड, असल्फा घाटकोपर (प) मु-84 शिवसेना
154लांडे शैला दिलीप
Lande Shaila Dilip
आदेश संदेश भवन, शिवाजी मैदान, काजुपाडा पाईप लाईन कुर्ला (प) मुंबई -72 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
155अण्णा मलाई शिवकीलंदु 2 सुबा सदन मलप्पा चाळ, जरीमरी, कुर्ला-अंधेरी मार्ग, जरीमरी, मुंबई 72 इंडियन नॅशनल काँग्रेस
156तिवारी सीताराम शिवनरेश
Tiwari Sitaram Shivnaresh
शिवनरेश तिवारी चाळ खन्ना अपा. शमोर एन एस एस रोड असल्फा घाटकोपर (प) भारतीय जनता पार्टी
157राजहंस सिंह धनंजय सिंह
Rajhans Singh Dhananjay Singh
13/14 इंद्रभवन पटेलवाडी पाईपलाईन कुर्ला -70 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
158 रिक्त्त
VACANT
   
159शाजीया अजमी असलम
Shazia Azmi Aslam
बि.नं.2 प्लॉट नं.20 एम.आय.जी. कॉलनी विनोबा भावे नगर, कुर्ला (प) मुंबई -70 समाजवादी पार्टी
160शाजीया अजमी असलम
Naik Shantaram Dattaram
118/3856 नेहरुनगर जीवन साफल्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित कुर्ला (पूर्व) मुंबई -24 शिवसेना
161अब्दुल रशिद मोहम्मद ईस्लाम मलिक 218/सी/14 नुर मंजिल एल बी एस मार्ग कुर्ला (प) मुंबई -70 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
162पेडणेकर अनुराधा महेश
Pednekar Anuradha Mahesh
31/ गोकूळ सर्वेश्र्वर मंदिर मार्ग, कुर्ला (प) मुंबई -70 शिवसेना
163लाड राजेंद्र रमाकांत
Lad Rajendra Ramakant
2, आराधना विश्राम निवास शिवसृष्टी कुर्ला (पू) मुंबई 24 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
164विद्या भास्कर भोईर
Vidya Bhaskar Bhoir
26 कोळंबेकर हाऊस, हिन्दु स्मशान भूमी रोड (प) चूनाभट्टी (पूर्व) घर क्र.8 मुंबई -22 शिवसेना
165सातमकर मंगेश श्रीधर 193/2075, काणे नगर, सेक्टर 6, ऍन्टॉप हिल, मुंबई 37 शिवसेना
166राजा रवि कोंडू प्लॉट नं.204, रु.नं.4, कुशाकुंज बि. तामिळ संगम मार्ग, सायन मुंबई 22 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
167दोशी उपेंद्र पितांबरदास 142/4, आशालया जैन सोसायटी, सायन (प), मुंबई 22भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
168मानीकताला हरवींदरकौर जसवीरसिंग बि.नं.9, खो.नं.385, जी.टी.बी. नगर, सायन, मुंबई 37 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
169जाधव श्रध्दा श्रीधर ई, 1/4, एडनवाला कंपाऊंड, ग.द. आंबेकर मार्ग, परळ, मुंबई 12 शिवसेना
170वनू नियाज अहमद 6-अ, वसंत महल, बरकतअली दर्गा रोड, वडाळा (पू), मुंबई 37. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
171दर्जी फरीदाबानू अब्दुल अलीम संगमनगर नियर मक्की मस्जिद पेन रोड, ऍन्टाप हिल, मुंबई 37 समाजवादी पार्टी
172कदम प्रेसिला अनिल 48, 2/4, करीम वाडी, कोरबा मिठागर, बरकत अली दर्गा रोड, बरकत अली नाका, वडाळा(पूर्व), मुंबई 400 037. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
173डोके हेमंत उमाजी 43/7, सहकार नगर, मुंबई मराठी ग्रं.सं. विस्तारित पथ, वडाळा, मुंबई 400 031 शिवसेना
174थवई रघुनाथ धर्मा 55/शांताराम बिल्डिंग, 1ला मजला, खो.क्र.1/2, कात्रक रोड, वडाळा, मुंबई 400 031 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
175कटके पारुबाई दत्तू ए 168, हनुमान चौक, सुभाष नगर, धारावी, मुंबई बहुजन समाज पार्टी
176माने नरेश पेहलवान ट्रान्झीट कॅम्प, ब्लॉक नं.8, रो.आय.रुम नं.5, धारावी, मुंबई 17. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
177सुर्यवंशी सुनंदा राजेंद्र रुम नं.डी'64, 3/15, उजाळा चाळ कमिटी, इंदिरा कुरेशी नगर, धारावी, मुंबई 17. शिवसेना
178शिंदे महेंद्र शिवदास 95/3, बिसमिल्ला चाळ, (अजमेरी चाळ), प्रभाकर कुंटे नगर, 90 फुट रोड, धारावी, मुंबई 17. इंडियन नॅशनल काँग्रेस
179नंदेपल्ली हनुमंता सायप्पा ए/2, 412/2,/2, व्यंकटेश्वर चाळ, अण्णा नगर, धारावी क्रॉस रोड, धारावी, मुंबई 17. इंडियन नॅशनल काँग्रेस
180गायकवाड मंगला विष्णू इमारत क्र.7, रुम नं.6, माटुंगा लेबर कॅम्प, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर रोड, मुंबई 19. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
181परब संतोष भगवान 18 ब, खोली क्र.844, मच्छिमार नगर, एस.एल.रहेजा मार्ग, माहिम पश्चिम, मुंबई 16 शिवसेना
182मीना श्रीपत देसाई 3-अ, डॉ.डिसील्वावाडी, सेनापती बापट मार्ग, माहिम, मुंबई 16भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
183पंडित अजीत गोविंद 233/4, भास्कर भुवन, पहिला मजला, लेडी जमशेदजी मार्ग, माहिम, मुंबई 16.. शिवसेना
184जाधव स्नेहल सुधीर 2/2, आगा ईराणी बिल्डिंग, बाळा शेट, मडुरकर मार्ग, एलफिस्टन रोड (प), मुंबई 13. शिवसेना
185रिक्त्त
VACANT
   
186कांबळी मनोहर लक्ष्मण 2/6 हेन्द्रे बिल्डींग, सयानी रोड, मुंबई 25 शिवसेना
187सौ.भोसले ज्योती लक्ष्मण 109, श्री सिध्दीविनायक कृपा, राजाभाऊ देसाई मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 25 शिवसेना
188संजय गुलाबराव अगलदरे गंगा, अ/15, डॉ.आर.जी. थडाणी मार्ग, वरळी सी फेस, मुंबई 18 शिवसेना
189श्री मधुकर राजाराम दळवी 83/2/12, प्रेमनगर कॉलनी, बी.जी. खेर रोड, वरळी, मुंबई 18 शिवसेना
190जगदीश हरिश्चंद्र सावंत 203, सुराणा रेजन्सी, सस्मिरा मार्ग, वरळी बस डेपो मागे, मुंबई 30 शिवसेना
191आशिष रामनाथ चेंबूरकर बी/503, गोपचार को.ऑप. हौ.सोसा., डॉ.ए.बी.रोड, वरळी, मुंबई 18 शिवसेना
192परशुराम दत्तात्रय देसाई 6/33, रेडीमनी टेरेस, डॉ.ए.बी.रोड, वरळी, मुंबई 18 अपक्ष
193श्री चंद्रकांत रामचंद्र पुगावकर 3/105, भीमनगर, जे.आर. बोरीचा मार्ग, मुंबई 11 भारतीय जनता पार्टी
194सुनिल गोविंद शिंदे ए/604, चिरायू, अपार्टमेंट, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 13 शिवसेना
195सौ.शकुंतला प्रभाकर माने युनियन मेंशन, 3 रा मजला, खो. क्र. 92, हिंदमाता सिनेमासमोर, दादर, मुंबई 14 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
196श्री सुनिल विष्णु मोरे 9/558, कोहिनूर कंपाऊंड, म. ज्योतिबा फुले मार्ग, नायगाव, मुंबई 14 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
197पार्वती कृष्णा गोरीवले सह्याद्री कॉलनी शाखा क्र. 7, रु.नं.55, गोलंदजी हिल रोड, शिवडी, मुंबई 15 शिवसेना
198संजय गजानन आंबोले 9/जी, न्यु प्रधान बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई 12 शिवसेना
199श्री अनिल काशिराम पवार 47/2, मंगलाप्रसाद चाळ, आंबेवाडी, ग.द. आंबेकर मार्ग, काळाचौकी, मुंबई 33 शिवसेना
200श्री दिलीप गणपत शिंदे अभ्युदय नगर, उदय सहकारी गृ.नि.संस्थ। ई.क्र.35, खो.क्र.2482, वीर श्रीकांत केशव हडकर मार्ग, काळाचौकी, मुंबई 33 शिवसेना
201श्री प्रकाश शंकर चाळके 23/1, ठोकरसी जिवराज बिल्डिंग, ठोकरसी जिवराज मार्ग, शिवडी, मुंबई 15 शिवसेना
202बनसोडे मंगेश गंगाधर
BANSODE MANGESH GANGADHAR
163 सावता माळी भूवन, डॉ.आंबेडकर रोड, भायखळा, मुं 27 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
203रहाटे रमाकांत सखाराम
RAHATE RAMAKANT SAKHARAM
11/20, श्रीकृष्ण निवास, 10 क्रांतीरत्न विष्णू गणेश पिंगळे मार्ग, चिंचपोकळी, मुंबई 12 शिवसेना
204गवळी वंदना प्रदीप
GAWLI VANDANA PRADEEP
5/5, न्यु खटाव चाळ, टँक पाखाडी मार्ग, भायखळा (प) मुंबई 11 अखिल भारतीय सेना
205दळवी गीता अरुण
DALVI GEETA ARUN
गीताई सहकारी गृहनिर्माण संस्था, बी.जे. मार्ग, भायखळा (प) , मुंबई 400 011 अखिल भारतीय सेना
206खान आफरीन फैयाज अहमद
KHAN AFRIN FAIYAZ AHMED
स्टोन बिल्डिंग रु.नं.9, 2 रा माळा, 5 वी साखळी स्ट्रीट, क्रॉस लेन (बबन गल्ली), भायखळा, मुंबई 8 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
207जाधव यशवंत कमलाकर
JADHAV YASHWANT KAMLAKAR
71/74, बिलाखडी चेंबर, सेंट मेरी रोड, माझगांव, मुंबई 10 शिवसेना
208शेख राबिया इकबाल
SHAIKH RABIA IQBAL
59, उंदरिया स्ट्रीट, 2 रा मजला, मुंबई 400 008 इंडियन नॅशनल काँग्रेस
209पटेल अमिन अमिर अली
PATEL AMIN AMIRALI
म्यु.घ.नं.352,आगा अली मनोर, जुना नेसबीट रोड, नवीन सरदार बलवंत सिंग मार्ग, मुंबई 10 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
210मेहता अनाहिता रूसी
Mehta Anahita Rusi
41 ए, रुसी मेहता बिल्डींग, 1ला मजला, रुम नं.8, जयराज भाई लेन, मुंबई-400 008 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
211भावना धिरज कोळी
Bhavana Dhiraj Koli
एच/28, डॉ. आंबेडकर नगर, एस. के. राठोड मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-400 034. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
212बने अरविंद जगन्नाथ
Bane Arvind Jagannath
8/908, जनता नगर को.ऑप.हौ.सो.लि., बी.बी. नकाशे मार्ग, ताडदेव, मुंबई-400 034. भारतीय जनता पार्टी
213योगिता अनिल सिंह
Yogita Anil Singh
104 सुयश अपार्टमेंट पोस्ट ऑफीस जवळ नागुसयाजीची वाडी नवीन प्रभादेवी मार्ग मुंबई 400 025 भारतीय जनता पार्टी
214प्रमोद महादेव मांद्रेकर
Pramod Mahadeo Mandrekar
15, श्री सदन, नाराय़ण दाभोलकर मार्ग . मुंबई - 6 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
215जुवाटकर मिनल प्रविण
Juwatkar Minal Pravin
34/एच, मुगभाट क्रॉस लेन, जुवाटकर हाऊस, गिरगांव , मुंबई 400 004. शिवसेना
216कोकिलाबेन अरविंद परमार
Kokilaben Arvind Parmar
खोली क्र.58, दुसरा मजला, स्कूल बिल्डिंग, 68-86, डी.एम.जी. माहीमतुरा मार्ग, मुंबई-400 004. भारतीय जनता पार्टी
217श्री वार्सिर्डे विजय अनंत
Vasirde Vijay Anant
लक्ष्मी बिल्डींग, 366/67, मौलाना आझाद रोड, रुम नं.9, 2रा माळा, मुंबई 4 शिवसेना
218पेडणेकर विशाखा विलास
Pednekar Vishakha Vilas
118, 122 जगन्नाथ चाळ, 1ला मजला, सिताराम पोद्दार मार्ग, मुंबई 2 शिवसेना
219जनक जितेंद्र संघवी
Janak Jitendra Sanghvi
116, कांतिलाल शर्मा मार्ग, हरहरवाला बिल्डींग नं.3, 2रा मजला, मुंबई 2 भारतीय जनता पार्टी
220चौहान गुलशन मो. सलिम
Chouhan Gulshan Mo. Salim
प्लॅट क्र.1403, 14वा माळा, 24-30, अली उमर स्ट्रीट, नळबाजार, मुंबई3 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
221ज्ञानराज यशवंत निकम पोददार बि.नं.2, 2 रा मजला, खोली नं.1, डॉ.मैशेरी रोड, मुंबई-400 009 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
222अनसारी महमद इखलाक महमद इसाक 15/21, मुमताज मंझिल, दुसरा मजला, रू. नं.19, बरकत अली विरानी मार्ग, मुंबई-8 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
223अन्सारी वकारुन्निसा जाहिद हुसेन ए/302, फिरदोस अपार्टमेंट, गुलमोहर रोड, जे.व्ही. पी.डी.स्कीम, मुंबई-49 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
224धुल्ला विजया कांतीलाल
DHULLA VIJAYA KANTILAL
147, बोराबाजार स्ट्रीट, संगम बिल्डींग, रुम नं.18, पहिला मजला, फोर्ट, मुंबई-400 001 भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
225शेखर विनोद SHEKHAR VINODअमरचंद मॅन्शन, तळ मजला, सि-ब्लॉक, मादाम कामा रोड, मुंबई-400001. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
226कनोजीया गीताबाई छेदिलाल
KANOJIYA GEETABAI CHHEDILAL
खो.क्र.22, रजक सोसायटी, नवीन धोबीघाट, कॅ.प्रकाश पेठे मार्ग, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई - 400 005. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
227सिंग प्रेमा विजय
SINGH PREMA VIJAY
3/60, नारायण बिल्डींग, 1ली, पास्ता लेन, कुलाबा, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस

 

 
 
 

संकेतस्थळ मार्गदर्शिका | संपर्क | गोपनियता | डिस्क्लेमर
Technical support by ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed in 1024x768 resolution using Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 2 and higher. In other browser the view may look distorted."