MCGM Portal
ENGLISH ContactUs

बुधवार, जुलै 30, 2014

"MCGM is conducting a survey, the questionnaire can be accessed from Email Login under a new TAB "Employee Survey..". Decisions taken in the meeting of Corporation and its various Committees are available ........ here
Button Expand


सायबर सीफसी

Possession of Amenities received in lieu of TDR
Requests for Qualification for SWM Project
RFQ Queries & Corrigendum I- SWM Project
Corrigendum II- SWM
Corrigendum III- SWM
Procurement Redressal Committee
Online Building Plan Approval System
List of registered Structural Engineers in MCGM
गणेशोत्सव माहिती पुस्तिका २०१३
व्यवसाय कचरा निर्मुलन आकारात सुधारणा/फेरबदल करण्याबाबत २०११
व्यवसाय कचरा निर्मुलन आकारात सुधारणा/फेरबदल करण्याबाबत २०१२
बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
दारिद्र्य रेषेखालील यादी येते उपलब्ध आहे.
महिला व बालकल्याण योजना
कॉरपोरेट सोशल रिसपॉन्सिबिलिटी उपक्रम
अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबत अधिसूचना

Pothole tracking software -> www.voiceofcitizen.com
स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान
माउंट मेरी/बांद्रा जत्रोत्सव २०१३ दरम्यान फेरीवाल्यांच्या तात्पुरत्या बैठया पिचेससाठी मागविण्यात येणा-या अर्जाबाबत
message
केंद्र शासनाच्या नियमानुसार प्लास्टिक बॅगचे दर
विधी शुल्क परिपत्रक

विकास नियंत्रण नियमावली 1991
विद्यमान भूवापर सर्वेक्षण-बृहनमुंबई २०१४-२०३४ कालावधीसाठीचा विकास आराखडा
विद्यमान भूवापर ​सर्वेक्षणाबाबत ​अभिप्राय
मंजूर पुनर्रचित विकास आराखडा १९९१
DP Reservation on CS/CTS, Division/Village.
Savitribai Phule Gender Resources Center.
विकास आराखडा पुनर्रचित(२०१४-२०३४)पुनर्रचित वेळापत्रक-टप्पा १
पूर्व तयारीचा अभ्यास - विकास आराखड्याची पुनर्रचना (२०१४-३४)

Minutes of the consultative Workshop- DP
MCGM Budget

MCGM Directory
दत्तक व काळजीवाहू भूखंडावरील मनोरंजन, मैदाने व क्रीडांगण इ. प्रास्ताविक धोरणाबाबत
MCGM Portal
बृहन्मुंबई महानगरपालिका
सर्व नागरिकांना सुलभ जीवन जगता यावे या कारणासाठी परिणामकारक नागरी कार्यक्रम समर्पित करण्याची मुंबई महानगरपलिकेची ऐतिहासिक परंपरा आहे.बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बृ.मुं.म.न.पा.) ही अशी प्राथमिक संस्था आहे जी बृहन्मुंबईतील नागरी सेवांकरिंता जबाबदार आहे.

बृहन्मुंबई महानगारापलिकेची स्थापना 1882 मध्ये भारतातील पहिली महानगरपालिका म्हणून झाली. तिच्या स्थापनेपासून, बहुसंख्य अराजकीय गट, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक संघटना तिच्या बरोबर शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, नागरी सोयीसुविधा, कला आणि संस्कृती, पुरातन वास्तु जतन,इ. क्षेत्रामध्ये फार लक्षपूर्वक काम करित आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे.

पर्यटनाविषयी
या सर्वात मोठया महागराबाबत.
परिसर
मोकळया जागा, मैदाने आणि ठिकाणे.
कला आणि संस्कृती
मुंबईतील कला दालने
शोध संस्कृतीचा
मुंबईच्या पुरातन वास्तु

       
माननीय महापौरांचा संदेश
गणेश उत्सव मंडप परवानगी
Eco-friendly Ganesha
भरती
परिपत्रक
इमारत प्रस्ताव, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व दक्षता विभागामध्ये बदलीकरिता परिक्षा
सेवाजेष्ठता यादी
H1N1(Swine Flue)
SWINE FLU Update
मुंबई मान्सुन
सार्वजनिक सुचना
पर्यावरणानुकूल गृहनिर्माण
मुंबईतील युआयडी नोंदणीकेंद्रांची यादी
नागरिक सेवा >>
List Of Dilapidated / Dangerous Buildings Categorised as C-1
किनारी रस्ते
दर्शकक्रमांक :
संकेतस्थळाच्या अभिप्रायाबाबत

संकेतस्थळ मार्गदर्शिका | संपर्क | गोपनियता | डिस्क्लेमर
Technical support by ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed in 1024x768 resolution using Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 2 and higher. In other browser the view may look distorted."